У відділі проводиться комплексне обстеження пацієнтів з використанням нових сучасних методівпроменевої діагностики.

До складу відділу входять підрозділи :

Рентгенодіагностики - оснащений сучасними цифровими рентгенодіагностичними та системою комп’ютерної радіографії  з термографічним принтером для проведення рентгенографічних та рентгеноскопічних обстежень всіх органів людини при знижених дозах променевого навантаження, з можливістю мікропроцесорної системи управління, з метою забезпечення максимальної якості зображення, сучасним дентальним рентгенівським апаратом для інтраоральних знімків.

Мамографічний кабінет оснащений сучасною універсальною рентгенівською установкою фірми ”Simens” високої продуктивності для скринінгових та діагностичних обстежень молочних залоз при значно низькому променевому навантаженні, з наявністю автоматичної системи для оптимальної компресії молочних залоз;

Комп”ютерної томографії – обстеження різних органів та систем проводиться за допомогою нових сучасних 16-ти рядного та 1-но рядного спіральних комп”ютерних томографів фірми “General Elektrik” зі швидкістю сканування від 30 до 90 сек, з можливістю проведення перфузії головного мозку, функційних комплексних досліджень серця, легень, побудови реконструкцій та проведення болюсного підсилення за допомогою ін’єкційної системи, що дозволяє суттєво розширити можливості діагностики, особливо при обстеженні паренхіматозних органів, судин, лімфатичних вузлів та інш.

Магнітно-резонансної томографії – обстеження проводяться на апараті Т-5НТ фірми “Philips” для всього тіла, який поєднує високу якість зображення та компактну конструкцію при відсутності променевого навантаження, з можливістю проведення обстежень з внутрішньо-венним підсиленням.

Використання контрастних речовин дозволяє значно збільшити об”єм діагностичної інформації при проведенні КТ та МРТ- досліджень. З цією метою у відділі працюють висококваліфіковані анестезіологи .

Сучасні методи діагностики (рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія) дають можливість своєчасно виявляти вроджені вади та придбану патологію головного та спинного мозку, шиї, хребта, грудної та черевної порожнини, органів сечостатевої та кістково-суглобової системи систем, проводити диференційну діагностику складних випадків захворювань .

Відділ променевої діагностики є науково-практичною базою кафедри променевої діагностики Київської медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.Лікарі відділу співпрацюють з науковими співробітниками інституту ендокринології та обміну речовин , з інститутом хірургії та трансплантології ім. Шалімова, з кафедрою інфекційних захворювань міської дитячої клінічної лікарні, дитячої клінічної лікарні ”ОхМатДит”.

Завідуюча відділом променевої діагностики Лазар Світлана Іванівна, лікар-рентгенолог вищої категорії, тел. 430-12-82

 

 
Банер